Çifte Hamam (Pazar Hamamı) (Merkez)

Kasım 5, 2008

Antalya’da Bali Bey Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi’nde, Vakıf İş Hanı’nın kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Antalya’nın en büyük ve en eski çifte hamamlarından olup, XVI.yüzyılda klasik Osmanlı hamam mimarisi üslubunda yapılmıştır.

Kadınlar ve erkekler kısmı olarak iki ayrı bölümden meydana gelen hamamın, kadınlar kısmına göre erkekler kısmının soyunmalığı daha büyüktür. Erkekler kısmının soyunmalığı güney cephede dışarı doğru çıkıntılıdır. Moloz taşından yapılmış olan hamamın batı tarafında erkekler kısmının soyunmalığı yer alır. Bunun üzeri trompların yardımı ile büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Kuzey kenarının ortasından da soğukluğa geçilir. Üç bölümlü ve her bölümü ayrı ayrı pandantifli kubbelerle örtülü soğukluğun orta bölümünden kare planlı sıcaklığa geçilir. Dört kenarda ayna tonozlu dört eyvanlı sıcaklık ve halvet hücreleri bulunmaktadır. Bu bölümün üzeri de merkezi bir kubbe ile örtülüdür.

Kadınlar kısmı erkekler kısmına göre daha küçüktür. Soyunmalık beşik tonozla örtülü dikdörtgen planlı olup, oldukça sadedir. Erkekler kısmının helalarının bu bölüme girmesinden ötürü de kadınlar kısmı daha küçük tutulmuştur. Kadınlar kısmının soğukluğu iki kemerin yardımıyla üç bölüme ayrılmış olup, orta bölüm kubbe, yan bölümler de manastır tonozu ile örtülüdür. Kubbe ile örtülü sıcaklık kısmının çevresinde tonozlu eyvanlar, kuzeyde de iki özel halvet hücresi bulunmaktadır.

Hamamın kuzey cephesini sıcak su sarnıcı ile külhan bütünü ile kapatmıştır.

Reklamlar

Yivli Minare Hamamı (Merkez)

Ekim 30, 2008

Yivli Minare Külliyesi içerisinde yer alan Yivli Minare Hamamı, Mevlevihane’nin yanında bulunmaktadır. Hamamın kitabesi günümüze ulaşamadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber XIII.yüzyıla ait olması kuvvetle muhtemeldir. Büyük olasılıkla bu hamam Mevlevihane ile birlikte Mevlevi dervişleri için yapılmıştır.

Hamamın düzgün olmayan dikdörtgen bir planı vardır.Kaba yontma taştan yapılmıştır. Soyunmalık kısmı bulunmayan bu hamamın, soğukluk ve sıcaklığı üç hücreden meydana gelmiştir. Hücrelerin üzerinde pandantifler üzerine oturmuş kubbeler bulunmaktadır.